Hogyan működik a rúnajóslás? Tudj meg mindent a rúnákról a faistennő napja alkalmából!

A rúnák a székely-magyar rovásíráshoz nagyon hasonlító, az ókorból eredeztethető, germán írásjelek, mely az okkult tudás szimbolikus közvetítői. A rúnák írás- és varázsjelek, gyógyító ábrák. Jelentésük nagyon komplex, megértésük komoly gyakorlatot igényel. Fába, kőbe, pajzsra, fegyverre vésték őket; de a középkori világrend elfeledtette az emberekkel a rúnák jelentését és jelentőségét. Az utóbbi 30 évben azonban ismét előkerültek, s azóta is csendben hódítanak az erre fogékonyak körében. Az északi népek mondavilágban, akik a rúnákat is használták, június 15-e a faistennő, Rowana napja. Tiszteljük meg ezt a napot azzal,hogy közelebb kerülünk a rúnákhoz! Rúnajóslás: kivel, hol, mikor, miért? Olvassunk utána!

A rúnák eredete

Legrégebbi elődjének a föníciai írást tartják, mely a görög és latin ábécék alapjául szolgál. Három hosszú magánhangzón kívül a többi rúna mássalhangzókat jelöl. A jeleket felépítő egyenesek főleg függőleges vagy ferde vonalak, melyeket a kőbe és a fa rostjaiba könnyebben és láthatóan belevéshettek.

Az ógermán mondavilág szerint a rúnák Odin, a harcosok, varázstudók és költők istenének közvetítése által került az emberekhez. A félszemű istenség a Világfán (Yggdrasin) függött 9 napon keresztül, átszúrva dárdájával, amíg a gyökerek közül mágikus pálcák kerültek elő. Ezek visszaadták életerejét; továbbá belőlük alakultak ki a rúnák.

A rúna szó titkot (gót), mormomást (ógermán) jelent. Az ókori gyökerek ellenére a velük kapcsolatos tudás hiányosan, s viszonylag későn lett lejegyezve, amikor a kereszténység miatt már halványult hagyományuk. Annyit sikerült rekonstruálni, hogy a rúnák háromféle fő rendszer szerint lettek csoportosítva:

  • Idősebb Futhark
  • Futhorc (angolszász területeken)
  • Fiatalabb  Futhark
    • Dán Futhark
    • Svéd-Norvég
    • Hälsinge Rúnák

A Futhark, illetve Futhorc szavak az első, egymást követő rúnák összeolvasásából született szavak, úgy, ahogy az ábécé is. Míg az idősebb Futhark a skandináv nyelv ősének leírására szolgáló 24 jelből álló rúna-rendszer volt, addig a Futhorc már ennek kibővített, 29, illetve 33 jelből álló módosulata. Ez utóbbit az angolszász területeken használták, valószínűsíthető, hogy azokban az időkben, amikor az északi népek is különváltak.

A fiatalabb Futhark ezzel szemben egy szűkített verzió: mindössze 16 jelből áll. Az idősebb Futhark után közel 500 évvel, a 9. század környékén használták.

A rúnák alkalmazása

Bár írásjelekként ismeretesek, varázsszimbólumként értékesebb jelentéssel bírnak. Aki értett hozzájuk,  betekintést nyerhetett az élet és halál titkaiba. Minden rúna komplex jelentéskörrel bír. Egyszerre jelölnek hangot, fogalmat, varázs- (gyógyító) szavakat, testtájat, szervet, számot, színt, és csoportosíthatóak a négy őselem, asztrológiai jegy és holdfázis szerint. Aki érteni szeretné mondanivalójukat, alaposan bele kell, hogy ássa magát a runológia rejtelmeibe, amivel már egyetemi szinten is foglalkoznak tudósok.

Az emberek közötti kommunikáció tehát másodlagos feladata volt ezeknek a rejtélyes jeleknek. Elsősorban az okkult bölcseletek megszerzésére, valamint jóslásra használták. Ez utóbbinak azokban az időkben más volt a jelentése.

A “jóslás” javaslást, vagyis javunkat-, jót-akarást, gyógyítást jelentett. Így már érthető a rúnák gyógyításhoz köthető szerepe, valamint amulettként való viselésük. A XXI. századi orvostudomány mellett ma, elsősorban, a jövőbelátó képességeik miatt alkalmazzák a rúnákat az emberek.

A rúnajóslás

Kivitelezséhez be kell szereznünk egy rúnakészletet, melyet megvásárolhatunk kártya formájában, de mi magunk is elkészíthetjük akár kavicsra, akár kisebb pálcikákra vésve/festve azokat. A jövendöléshez érdemes még egy fehér kendőt beszerezni, de ez nem létszükséges.

Többféle kirakás (kártyákkal), illetve vetési (kövekkel, pálcákkal) mód létezik. Ezek közül szabadon választhatunk. A rúnák értelmezése lesz a kihívás, melyet, főleg az elején, kezeljünk rugalmasan!

Válasszunk egy nyugodt teret, ahol tudunk a jóslásra, a feltett kérdésre koncentrálni! Terítsünk magunk elé egy kendőt, s gondolatban osszuk négy részre: A vízszintes felező feletti rész a szellemünkkel, az alá eső az anyagi dolgainkkal kapcsolatos, a bal oldali a múltat, a jobb oldali a jövőt illetően fog minket információkkal ellátni. Ezután vessük a köveket, vagy a lapokat. A színnel lefelé hulló lapok/ kövek a még ismeretlen körülményekről tájékoztatnak.

A kártyalapokat ezen kívül 1, 3, 5, illetve 13  lapos jövendölés szerint is kirakhatjuk. A pontosabb érthetőség kedvéért érdemes a kirakás után rámeditálni a kapott válaszokra!

A rúnák megismerése, értelmezése, használata egy nagyon összetett tudomány, mellyel élethivatás foglalkozni. Azonban utánaolvasással, gyakorlással, kellő nyitottsággal eljuthatunk olyan felhasználói szintre ,amellyel magunknak jó segítséget tudunk nyújtani a kérdéses időszakokban. Ehhez azonban elengedhetetlen a meditatív hozzáállás, az intuíciók beengedése, az odafigyelés.